Update 28 mei: Jeugdcompetities van start per 5 juni 2021

 In Uncategorized

De KNBSB is verheugd dat het kabinet vrijdagavond 28 mei tijdens een persconferentie heeft aangekondigd dat de jeugdcompetities per 5 juni van start mogen. Daarmee komt een einde aan een lange periode van wachten. Honkbal- en softbalseizoen 2021 kan eindelijk van start! En er was meer goed nieuws voor de sport.

De aangekondigde versoepelingen voor de sport per 5 juni zijn in hoofdlijnen:

 1. Jeugdcompetities mogen van start. Wedstrijden tussen jeugdteams van verschillende verenigingen zijn toegestaan.
 2. Alle sporters mogen weer normaal trainen zonder beperkingen (binnen en buiten). Dus ook sporters van 27 jaar en ouder kunnen weer volledig aan de slag. Natuurlijk blijft wel gelden dat buiten het sporten om de landelijk geldende coronamaatregelen worden nageleefd.
 3. Sportkantines mogen weer open van 6.00 tot 22.00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de horeca, zoals maximaal vijftig personen en vaste zitplaatsen.
 4. Douches en kleedkamers mogen weer open.

De komende dagen bestuderen wij de nadere uitwerking van de aangekondigde versoepelingen. Mogelijk komen er dan aanvullingen op bovenstaande hoofdlijnen. Houd u daarom onze website in de gaten.

Derde stap openingsplan eerder dan gepland

Met de versoepeling van de coronamaatregelen met ingang van 5 juni zet het kabinet de derde stap in het openingsplan een aantal dagen eerder dan gepland (9 juni). Algemeen Directeur Stefaan Eskes daarover: “We zijn blij dat de coronacijfers zich positief ontwikkelen en dat de overheid het aandurft om de eerder aangekondigde versoepelingsdatum naar voren te halen. Hoe eerder de versoepelingen voor de sport ingaan, hoe beter wat ons betreft. Fijn dat al onze jeugdcompetities nu van start kunnen gaan en dat al onze sporters weer zonder beperkingen mogen trainen. We hopen dat de seniorencompetities spoedig ook worden vrijgegeven. Uiteraard blijven we ons daar hard voor maken.”

Start jeugdcompetities
Alle jeugdcompetities voor Junioren, Aspiranten, Pupillen én BeeBallers gaan direct van start in het weekend van 5-6 juni. Er is geen oefenperiode. Wij gaan er vanuit dat iedereen staat te trappelen om direct met de competities te starten.

In een eerdere fase waren alle competitiewedstrijden voor de jeugd tot en met het weekend van 12-13 juni op ‘afgelast door bond’ gezet. Competitiezaken draait dat dit weekend terug, zodat alle jeugdwedstrijden vanaf zaterdag 5 juni weer in de competitieprogramma’s staan in de KNBSB Competitie-app, op de KNBSB-website en in Sportlink Club.

Softbal Aspiranten
In de Softbal Aspiranten wordt dit seizoen een pilot met onder andere een periode met toernooien gehouden. Of deze toernooien daadwerkelijk kunnen doorgaan, is nu nog niet bekend. Daarvoor zijn we afhankelijk van de nadere uitwerking van de aangekondigde versoepelingen. Wij informeren de betrokken verenigingen daar zo spoedig mogelijk over.

Besluiten Bondsbestuur inzake zomerstop
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen voor de jeugdcompetities heeft het Bondsbestuur een aantal besluiten over de competities genomen uitgaande van het volgende uitgangspunt: We proberen er alles aan te doen onze verenigingen/leden dit seizoen nog zoveel mogelijk competitiewedstrijden te kunnen laten spelen! Dit uitgangspunt is mede ingegeven door de ervaring dat onze leden veel wedstrijden willen spelen.

De besluiten van het Bondsbestuur zijn:

 1. In alle jeugdklassen wordt wel om een kampioenschap Indien de eindstand in een poule daartoe aanleiding geeft, wordt voor de bepaling van de kampioen uitgegaan van een berekening op basis van puntgemiddelde.
 2. De zomerstop wordt gehandhaafd maar deze wordt ingekort van zes naar drie Bovendien houden we voor alle vakantieregio’s dezelfde periode van de zomerstop aan: van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus. De zomerstop valt daarmee precies in de overlappende periode van de drie vakantieregio’s.
 3. Op de vrijgekomen speelmomenten door het inkorten van de zomerstop en op de inhaalmomenten in de oorspronkelijke speelkalenders plant de afdeling Competitiezaken zoveel als mogelijk de eerder afgelaste competitiewedstrijden in.
 • Let op 1: Als één of beide teams een ingelaste wedstrijd in de oorspronkelijke zomerstopperiode niet kan/kunnen spelen (bijvoorbeeld vanwege al geplande vakanties), dan is het uiteraard mogelijk de wedstrijd in onderling overleg naar een eigen gekozen datum te verplaatsten óf af te zeggen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat verenigingen dat tijdig met elkaar afstemmen én bij de afdeling Competitiezaken melden, zodat onnodige teleurstellingen worden voorkomen en teams voor niets op het speelveld staan. De reglementaire bepalingen omtrent niet-opkomen is op deze wedstrijden niet van toepassing en er geldt geen verplichting om een dergelijke wedstrijd later alsnog in te halen.
 • Let op 2: Voor alle overige, reeds geplande competitiewedstrijden geldt dat de reglementaire bepalingen omtrent niet-opkomen wel van toepassing blijven.
 • Let op 3: Als verenigingen in onderlinge afstemming tot een nieuwe speeldatum voor een wedstrijd komen, is dat uiteraard altijd mogelijk. Via Sportlink Club kan dan een verzoek tot wedstrijdwijziging bij de afdeling Competitiezaken worden ingediend.
 1. Het Bondsbestuur heeft besloten de uiterste speeldatum waarop competitiewedstrijden door de afdeling Competitiezaken worden ingepland te bepalen op 10 oktober. Verenigingen kunnen na deze datum alleen nog In onderling overleg competitiewedstrijden spelen (inhalen). Daarvoor kan een verzoek tot wedstrijdwijziging via Sportlink Club bij de afdeling Competitiezaken worden ingediend.

Informatie voor wedstrijdsecretarissen

De afdeling Competitiezaken gaat de eerder afgelaste competitiewedstrijden zoveel als mogelijk herplannen. Daarbij probeert Competitiezaken rekening te houden met de accommodatiebezetting op uw vereniging. Echter, dit is niet altijd mogelijk waardoor op een dag soms meer thuiswedstrijden op uw accommodatie zijn gepland, dan er daadwerkelijk kunnen worden gespeeld. Wij raden u aan de e-mails met wedstrijdwijzigingen goed in de gaten te houden en uw accommodatiebezetting ook nauwkeurig na te kijken. Via Sportlink Club kunt u een verzoek tot wedstrijdwijziging bij de afdeling Competitiezaken indienen. Wij verzoeken u dit systeem te gebruiken en de wedstrijdwijziging niet via e-mail door te geven.

Start seniorencompetities

Voor de seniorencompetities is helaas nog geen startdatum door het kabinet bekendgemaakt. Vooralsnog houden we daarom vast aan de startdatum in de week van maandag 21 juni. Alle geplande competitiewedstrijden tot en met zondag 20 juni staan inmiddels op ‘afgelast door bond’.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search