Base_1920-500
Bardiensten-300×35

Kantinediensten

  • Diensten worden in gelijke mate toegewezen aan teams dus ook aan jeugdteams!
  • Is het team te jong om zelf achter de bar te mogen staan dan worden deze diensten gedraaid door de ouders!
  • Een toegewezen dienst kan niet worden geweigerd.
  • De teammanager is verantwoordelijk voor het toewijzen van diensten aan teamleden (ouders)
  • Wanneer een dienst niet uitkomt, wordt door het team zelf voor vervanging gezorgd.
  • Voorkom een ‘no show’: niemand wil voor een dichte kantine staan.

Vrijwilligersdiensten

Storks is een vereniging. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Leden (of ouders) verplichten zich tot het doen van vrijwilligerswerkzaamheden met een minimum van 16 uur per jaar.

Speciaal voor de ouders van de jeugdteams die voor hun kinderen deze diensten draaien: een bardienst gaat altijd door ook al is de wedstrijd van je kind afgelast! er kunnen nog meer teams spelen die dag mits het weer spelbreker is. 

Start typing and press Enter to search