SPELREGELS OP EN ROND DE VELDEN

Naast onze normen en waarden die zijn vastgelegd in de Storks gedragsregels en de ‘gewone’ spelregels bij honk- en softbal vragen we aan alle teams aandacht voor onze spelregels op en rond de velden. Het Bestuur ziet hier op toe maar we vragen ouders, coaches, teammanagers en al onze spelers ook elkaar erop aan te spreken.

Veld en kleedkamer

 • Het gebruik van velden is alleen toegestaan wanneer deze zijn goedgekeurd. Bij afkeuring is het betreden van de velden niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te ‘pepperen’ of voluit in de hekken te slaan.
 • Velden worden na training of wedstrijd gesleept (behalve bij regen).
 • Kuilen bij thuisplaat of bij de pitcherplaat worden na training of wedstrijd gedicht.
 • De verrijdbare slagkooi wordt na gebruik van het veld gereden (anders wordt er niet gemaaid).
 • Er is alleen op zaterdag een consul om het terrein (on)bespeelbaar te verklaren; wanneer een wedstrijd wordt afgelast verschijnt dat op het wedstrijdprogramma. Op vrijdagavond en op zondag beoordelen teams zelf of het veld bespeelbaar is.
 • Wanneer plassen op de velden staan is het niet toegestaan te trainen of te spelen. De conditie van de velden gaat hierdoor heel snel achteruit.
 • Laat de dug-out netjes achter voor het volgende team en ruim materialen op.
 • Laat kleedkamers en douches netjes achter voor het volgende team.

Materiaal
Wedstrijdballen die over zijn, moeten telkens na de wedstrijd worden teruggelegd in de teamlocker. De materiaalman vult de doos voor de volgende wedstrijd aan.

Bar- en scheidsrechterdiensten

 • Diensten worden in gelijke mate toegewezen aan teams.
 • Een toegewezen dienst kan niet worden geweigerd.
 • De teammanager is verantwoordelijk voor het toewijzen van diensten aan teamleden.
 • Wanneer een dienst niet uitkomt, wordt door het team zelf voor vervanging gezorgd.
 • Voorkom een ‘no show’: niemand wil voor een dichte bar staan of een wedstrijd spelen zonder scheidsrechter.
 • Is je wedstrijd verplaatst? Help het team met bardienst dan even herinneren aan het inhaalmoment!

Vrijwilligersdiensten

Storks is een vereniging. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dat is anders dan in, bijvoorbeeld, een fitnessclub. Daardoor kunnen we de contributie relatief laag houden. Leden (of ouders) verplichten zich tot het doen van vrijwilligerswerkzaamheden met een minimum van 16 uur per jaar.

Terrein

 • De laatste die het complex verlaat, vergewist zich ervan dat het clubhuis, de materiaalopslag en het buitenhek afgesloten zijn.
 • Parkeren op het terrein is niet toegestaan; uiteraard mogen materialen worden opgehaald en teruggebracht. Parkeren is uitsluitend bestemd voor hulpdiensten en leveranciers. Parkeerplekken voor mindervaliden bevinden zich op de groenstrook aan de overzijde.
 • Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan op het terrein (buiten de velden). Uitwerpselen moeten worden opgeruimd.

Uniform (update: 17-2-2016)

Steeds meer teams willen gebruik maken van de cap of het logo dat 2 jaar geleden is ontwikkeld voor en door Heren 1. In beginsel is afwijking op de standaard (zwarte cap met ‘S’) tijdens wedstrijden niet toegestaan. Een aantal teams is echter al afgeweken van die standaard. Binnenkort wordt de volledige uniformstandaard opnieuw vastgesteld en herbevestigd. Teams krijgen de tijd om daar aan te gaan voldoen. Wanneer teams in seizoen 2016 willen afwijken van de standaard is dat tijdelijk dus nog toegestaan; het bestuur wil spelers zo kort voor het seizoen niet verplichten tot nieuwe aankopen. Het is niet toegestaan spelers (of ouders) te verplichten tot aanschaf van andere dan bij SSK verkrijgbare caps. Hoewel uniforme uitstraling van teams de voorkeur heeft, is het aan het team (i.c. de coach) of er met een standaard cap of met verschillende caps mag worden gespeeld.

Camerabewaking (update: 7-1-2017)

Er wordt zowel binnen- als buiten camerabewaking toegepast. De beelden die daarbij gemaakt worden kunnen worden gebruikt bij een vermoeden van een strafbaar feit. Verder worden de beelden bij een alarmmelding direct live bekeken door de gebouw- of terreinbeheerder. In het geval van ongeoorloofde toegang tot terrein of clubhuis zullen zij direct hulpdiensten inschakelen. Wij zullen bij het gebruik van beelden de beleidsregels voor cameratoezicht volgen, zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Start typing and press Enter to search