rolodex
Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid worden bij Storks kan alleen geschieden d.m.v het inschrijfformulier. De technische commissies van Storks bepaalt jaarlijks in welk team het lid zal gaan spelen. Wil je eerst eens kijken of honk- of softbal wat voor je is? Dat kan ook. Voor het meedoen aan jeugdtrainingen klik je hier. Volwassenen kunnen contact opnemen voor meer informatie d.m.v. een mailtje naar  info@storks.nl

Een (potentieel) lid kan altijd 3 maal kosteloos meetrainen, en dient daarna een beslissing te nemen. Het bestuur van Storks behoudt zich het recht voor een lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Een contributiejaar loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de leeftijd op peildatum 30 september van het lopende jaar en niet door het team waarin men speelt.

Contributie:

Jeugd 5 t/m 8    € 156,00
Jeugd 9 t/m 11   € 182,00
Jeugd 12 t/m 17 € 226,00
Senioren            € 313,00
Trainingslid      € 198,00

Lid worden bij Storks kan alleen als men, naast taken in en rond het eigen team,  vrijwilligerstaken voor de vereniging uitvoert. Deze taken bestaan tenminste uit 16 uur per jaar scheidsrechters- en bardiensten.

Storks verplicht zich gedurende het veldseizoen (maart – oktober) aan alle leden tot het aanbieden van minimaal 1 training in de week, en spelen in de competitie indien het lid zich hiervoor opgeeft.

Betaling van de contributie kan in zijn geheel plaats vinden maar kan ook in twee of drie gelijke termijnen: dan moet of 100% of 50% of 33,3% betaald zijn na 30 dagen van ontvangst factuur en de overige termijnen moet betaald zijn vóór 1 juni van het desbetreffende contributiejaar. De penningmeester brengt de leden tijdig per mail op de hoogte van hun contributieverplichting. Bij niet tijdige betaling na de tweede herinnering wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling wordt het speel- en trainingsrecht opgeschort. Indien betaling nog langer uitblijft, dan zal betreffend lidnummer bij de bond worden geschrapt en wordt het lid aangemerkt als wanbetaler waardoor hij of zij, zelfs na beëindiging van het Storks lidmaatschap, van de Nederlandse competitie wordt uitgesloten.

Opzeggen en overschrijven

Aan het einde van het seizoen zijn er altijd spelers die naar een andere club willen overstappen, of die om welke reden ook willen stoppen met honkbal of softbal.

Vergeet dan niet om op tijd het lidmaatschap op te zeggen. Dat moet altijd schriftelijk of per e-mail. Je kan niet mondeling opzeggen, ook niet bij de trainer.

De opzegging moet uiterlijk voor 1 januari bij ons binnen zijn. Als je niet op tijd opzegt loopt het lidmaatschap een heel jaar door. Je moet dan opnieuw contributie betalen, ook al speel je niet meer bij Storks. Overigens kan je alleen opzeggen als alle contributie over het afgelopen jaar is betaald.

Als je naar een andere vereniging wilt worden overgeschreven moet je toch ook tijdig opzeggen. Bovendien heb je dan een overschrijvingsformulier nodig. Daarmee meld je aan bij de nieuwe vereniging en zeg je af bij Storks. Let er zelf goed op dat je op tijd wordt overgeschreven bij de bond. De vrije transferperiode is in beginsel van 16 oktober tot 15 november. Daarna kan overschrijving alleen met goedvinden van de vereniging. Storks kan de overschrijving o.a. tegenhouden als je de contributie niet hebt betaald.

Opzeggen en overschrijven kan je melden bij ledenadministratie@storks.nl

Bij opzeggen en overschrijven gelden altijd de regels van de KNBSB.

 

Ooievaarspas

Ben je in bezit van Ooievaarspas? Maak een afspraak met de penningmeester. De pas moet jaarlijks op Storks worden getoond en wordt, ten behoeve van declaratie bij de Gemeente, gescand.

Het bankrekeningnummer van Storks is IBAN NL75INGB0000172397

Start typing and press Enter to search