Bestuur stapt op

 In Vereniging, Vrijwilligers

door Gerard Kester

Het bestuur stapt op. Ja, dat klinkt vrij dramatisch, maar het is wel waar. Voor de meesten zit de termijn er op. Natuurlijk, zij blijven aan tot aan het eind van het seizoen. Maar dat is al bijna. En gelukkig zijn er in elk geval twee herkiesbaar voor een nieuwe termijn (Carline v Gaalen op Financiën en Ton de Jager op Sportzaken, Aat Nijs beraadt zich nog). Zie daar maar eens aan te komen. Dat zijn taken voor werkelozen, arbeidsongeschikten, futters en AOW-ers. Dat zijn taken waar je een werkweek zoet mee bent!

Dat was inderdaad grotendeels het geval. Maar vanaf aankomend seizoen gaat dat veranderen. Marusha Fehling heeft het voortouw genomen en een groepje wijze mannen en mijzelf bijeen gebracht. Wij zijn ons nu aan het buigen over een andere manier van het verdelen van taken binnen de vereniging. Een manier waarbij veel mensen een klein beetje doen.

Wij zitten nog gebogen maar een paar details kan ik wel vrij geven. De bestuursleden worden niet meer degene die alles uitvoeren maar worden meer aanspreekpunt van managers en kleinere commissies. Commissies, die zelf hun werkwijze mogen bepalen, als het resultaat waar de commissie voor bedoeld is, maar behaald wordt. Zozo, dat is mooi verhaal, maar ik snap er geen bips van!

Een voorbeeld: Afdeling veldbeheer (is Bart Bruinhout, dat weten wij allemaal😊). De afdeling veldbeheer valt onder het bestuurslid Accommodatiebeheer (vacature). Dit bestuurslid zegt tegen Bart: “Bart, het gras moet niet langer zijn dan 4 cm. (ik zeg maar wat, ik weet ’t niet) Wil jij dat voor mij regelen?” “Natuurlijk mevrouw of meneer de Vacature, graag zelfs!” zegt Bart dan. En vervolgens kan Bart zelf bepalen of hij met een nagelschaar, of met zijn favoriete trekker het veld op gaat! Als het resultaat maar behaald wordt. Dit was natuurlijk een erg simpel voorbeeld.

Nog een paar voorbeelden: De afdeling sponsoring (onder manager Communicatie/PR) kan zelf bepalen of hij/zij op de markt gaat flyeren, via haar/zijn netwerk mensen benaderd, advertenties ophangt in de AH of met een megafoon vanaf het dak gaat staan schreeuwen.

Afdeling vrijwilligers (onder manager leden) mag zelf bepalen hoe zij/hij mensen benaderd. Zelf verzinnen hoe hij/zij mensen enthousiast houdt. Hoe onderhoud je het contact onderling? Via een app-groep? Zoek je iedereen op de vereniging persoonlijk op als er speeldagen zijn? Doe je het alleen? Samen met een goede vriend of vriendin? Of met een groepje? De mogelijkheid is er, om het op een manier die bij jou past, aan te pakken. Heb je vragen? Dan weet je wie je kan benaderen. Namelijk het bestuurslid of de manager die ervoor zorgt, dat jij de faciliteiten krijgt die nodig zijn om verder te gaan. Dit zijn allemaal factoren die het veel leuker maken om dingen op de vereniging aan te pakken. En die veel meer voldoening geven.

Leuk reclame praatje, maar voorlopig hebben wij nog niet eens een voorzitter!!! Dat klopt tot op zekere hoogte. Tot het eind van het seizoen hebben wij Freek, onze rots in de branding. Maar hij treedt af. Hij gaat in een andere functie verder binnen Storks. Maar uit het ruime aanbod van kandidaten voor die functie kunnen wij in maart, tijdens de ALV, kiezen wie onze nieuwe voorzitter wordt. De kandidaten zijn:  Ronald van Wijk en Ronald van Wijk.

Het triootje van wijze mannen en ikzelf hebben ons ook gebogen over de vraag: Wat moet de eerste taak zijn van de voorzitter? Wij zijn overeen gekomen dat dit is: Storks een smoel geven. Storks bekend maken binnen Den Haag. Media benaderen en te woord staan. TV West het veld op krijgen. De puinduinen lager maken (niet letterlijk), zodat we zichtbaar worden voor een groter publiek. Honk- en softbal groter maken binnen de regio. Dit is leuk voor de sport, maar bovenal ook voor sponsoren. Houdt dit in gedachte, als zijnde hoofdtaak van de voorzitter. Ik kom erop terug.

Lees verder over de nieuwe voorzitter van Storks

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search