Update 18 juni: Nieuwe versoepelingen luiden start van Junioren- en Senioren-competities in

 In Uncategorized

19 juni 2021

Het is gelukkig zo ver! We hadden in een eerder nieuwsbericht over de Competitiebepalingen 2021 al aangekondigd dat het er naar uit zag dat de Junioren- en Seniorencompetities per 1 juli zouden mogen starten. Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 juni zijn nieuwe versoepelingen door het kabinet aangekondigd. Zelfs al vanaf zaterdag 26 juni zijn competitiewedstrijden voor iedereen weer mogelijk. Honkballend en softballend Nederland wordt daar heel erg blij van!

Algemeen Directeur Stefaan Eskes is verheugd met dit goede nieuws: ‘Het is goed nieuws dat al onze sporters nu weer wedstrijden zonder beperkingen door coronamaatregelen mogen gaan spelen. Daar hebben we allemaal lang op gewacht en eindelijk is het moment daar. Fijn dat het kabinet de flexibiliteit heeft getoond om de geplande stappen uit het openingsplan naar voren te halen. Daardoor kunnen we nu een week eerder starten met de seniorencompetities dan in 2020.’

Uitgangspunten competities

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen heeft het Bondsbestuur een aantal besluiten over de competities genomen uitgaande van de volgende uitgangspunten:

  1. We proberen er alles aan te doen onze verenigingen/leden dit seizoen nog zoveel mogelijk competitiewedstrijden te kunnen laten spelen! Dit uitgangspunt is mede ingegeven door de ervaring dat onze leden veel wedstrijden willen spelen.
  2. We houden zolang mogelijk vast aan de promotie/degradatieregelingen, zodat wedstrijden competitief zijn en ambitieuze verenigingen de kans behouden om te promoveren.

Topcompetities

In de Honkbal Hoofdklasse en Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse hoeven spelers/speelsters, begeleiding en scheidsrechters vanaf zaterdag 26 juni niet meer te worden getest. En verenigingen kunnen tijdens Hoofdklasse-wedstrijden weer toeschouwers ontvangen zonder dat zij getest hoeven te worden. Er geldt geen maximum aantal toeschouwers, zolang de gastvereniging kan garanderen dat de aanwezige toeschouwers 1,5 meter afstand kunnen houden. 

Start met oefenwedstrijden in de gesloten klassen

Honkbal Senioren 1e, 2e en 3e klasse, Softbal Dames 1e en 2e klasse en Softbal Heren Hoofdklasse.

De seniorenteams in de gesloten klassen kunnen vanaf zaterdag 26 juni oefenwedstrijden spelen ter voorbereiding op de competitie. We houden twee weekenden voor oefenwedstrijden aan. De oorspronkelijk geplande competitiewedstrijden in het weekend 26-27 juni en 3-4 juli zijn door de afdeling Competitiezaken naar oefenwedstrijden omgezet. De teams kunnen dus direct spelen zonder dat de vereniging op het laatste moment nog oefenwedstrijden hoeft te organiseren. De afdeling Competitiezaken stelt alleen scheidsrechters aan voor de oefenwedstrijden in de Honkbal 1e klasse en de Fastpitch Softbal Dames 1e klasse en dan alleen voor het weekend van 2-3-4 juli.

Nieuwe competitieprogramma’s in de gesloten klassen

Honkbal Senioren 1e, 2e en 3e klasse, Softbal Dames 1e en 2e klasse en Softbal Heren Hoofdklasse.

De KNBSB heeft vanuit scenario’s toegewerkt naar een start van de competities met in de gesloten klassen (lands)kampioenen, promotie/degradatie en plaatsing voor deelname aan Europa Cups in 2022. In de gesloten klassen worden geheel nieuwe competitieprogramma’s gemaakt om een eerlijke strijd te kunnen voeren. De afdeling Competitiezaken heeft de nieuwe competitieprogramma’s vanaf 10 juli gemaakt en in Sportlink op ‘gepland’ (actief) gezet.

De reden om dit seizoen de promotie-/degradatieregeling te handhaven is dat de KNBSB de teams niet twee seizoenen achter elkaar wil laten spelen zonder echt om iets te hoeven strijden. Hoewel er niet in alle klassen volledige competities (thuis en uit tegen een tegenstander) kunnen worden gespeeld, worden er halve competities gespeeld waarbij elk team dus elke tegenstander een keer ontmoet. Daardoor kunnen we toch bepalen of een team kampioen is en promoveert of degradeert omdat de kansen gelijk zijn.

Competities in de open klassen

De seniorenteams in de open klassen gaan vanaf zaterdag 26 juni direct competitiewedstrijden spelen. De afdeling Competitiezaken heeft de oorspronkelijk geplande competitiewedstrijden aangevuld met eerder in het seizoen (door Covid-19) afgelaste wedstrijden. Hierdoor kunnen alle teams tot en met 10 oktober zoveel mogelijk competitiewedstrijden spelen. Let op: In de hoogste open klassen geldt in 2021 geen promotieregeling.

In een aantal competities (onder andere in de Honkbal Jeugd 1e klasse, Softbal Jeugd 1e klasse en Honkbal 4e klasse) stond oorspronkelijk een splitsing met een vervolgcompetitie gepland. Deze vervolgcompetities komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe of aanvullende speelrondes. De wedstrijden zijn in Sportlink op ‘gepland’ (actief) gezet.

Pupillen 2e klasse en 3e klasse en BeeBall

Het eerste deel van de competitie voor deze klassen loopt op dit moment. Verenigingen kunnen tot en met zondag 26 juni nieuwe teams inschrijven of bestaande teams voor een andere klasse inschrijven. Het tweede deel van de competitie start op zaterdag 21 augustus. Na 26 juni stelt de afdeling Competitiezaken voor deze categorieën de nieuwe wedstrijdprogramma’s samen.

Zomerstop

De zomerstop wordt gehandhaafd, maar deze is ingekort van zes naar drie weken. Bovendien houden we voor alle vakantieregio’s dezelfde periode van de zomerstop aan: van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus. De zomerstop valt daarmee precies in de overlappende periode van de drie vakantieregio’s. Op de vrijgekomen speelmomenten door het inkorten van de zomerstop en op de inhaalmomenten in de oorspronkelijke speelkalenders heeft de afdeling Competitiezaken de eerder afgelaste competitiewedstrijden ingepland.

Let op

  1. Als één of beide teams een ingelaste wedstrijd in de oorspronkelijke zomerstopperiode niet kan/kunnen spelen (bijvoorbeeld vanwege al geplande vakanties), dan is het uiteraard mogelijk de wedstrijd in onderling overleg naar een eigen gekozen datum te verplaatsten óf af te zeggen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat verenigingen dit tijdig met elkaar afstemmen én bij de afdeling Competitiezaken melden, zodat onnodige teleurstellingen worden voorkomen en teams voor niets op het speelveld staan. De reglementaire bepalingen omtrent niet-opkomen is op deze wedstrijden niet van toepassing en er geldt geen verplichting om een dergelijke wedstrijd later alsnog in te halen.
  2. Voor alle overige, reeds geplande competitiewedstrijden geldt dat de reglementaire bepalingen omtrent niet-opkomen wel van toepassing blijven.
  3. Als verenigingen in onderlinge afstemming tot een nieuwe speeldatum voor een wedstrijd komen, is dat uiteraard altijd mogelijk. Via Sportlink Club kan dan een verzoek tot wedstrijdwijziging bij de afdeling Competitiezaken worden ingediend.

Speelgerechtigdheid

Door de verlate start van de Honkbal- en Softbal-seniorencompetities in de 1e klasse en lager is de reglementering ten aanzien van speelgerechtigdheid voor de verenigingen onder druk komen te staan. Daarom heeft het Bondsbestuur besloten de genoemde deadline van 16 juli (zoals genoemd in artikel 4.7 lid c van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2021) met een maand te verlengen naar 16 augustus. 

Een persoon in de leeftijdscategorie Senioren of Junioren die als spelend bondslid bij een aangesloten vereniging is geregistreerd en voor 16 augustus voor die vereniging in een of meerdere competitiewedstrijden is uitgekomen, is het toegestaan in het resterende kalenderjaar in seniorenteams van die vereniging te spelen uitkomend in (zoals in artikel 1.1 lid e genoemd):

  1. een gesloten seniorenklasse; of
  2. een open seniorenklasse waar een promotieregeling van toepassing is.

Competitiebepalingen 2021

Bovenstaande heeft u vorige week al voor een groot deel in de nieuwe Competitiebepalingen 2021 kunnen lezen. Deze Competitiebepalingen kunt u terugvinden op: Competitiebepalingen Honkbal en Fastpitch Softbal seizoen 2021 online.

 

Het Bondsbestuur en de Bondsmedewerkers wensen alle sporters veel plezier in dit seizoen!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search