‘tante An’ Vermeulen overleden

 In Vereniging, Vrijwilligers

Tot ons grote verdriet is ‘tante An’ Vermeulen op 20 maart overleden.

Bij het 25e Piet Vermeulen Toernooi, in 2015 was ze nog bij de prijsuitreiking. Tante An zwaaide, samen met haar man Piet, de scepter over onze kantine. Na het vroegtijdig overlijden van ome Piet in 1990 kent Storks de jaarlijkse traditie van het Piet Vermeulen Toernooi dat dit jaar voor de 27e keer plaats zal vinden. De band tussen de familie Vermeulen en Storks is altijd hecht gebleven. Wij wensen Rob en Josée, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verwerken van hun verlies. Wat Storks betreft zullen we hen tijdens het jaarlijkse afsluitende toernooi vanaf nu samen eren. Vanzelfsprekend zullen we ook op de ledenvergadering, dinsdag, stil staan bij het overlijden van ‘onze tante An’.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search