Sponsoring en uniformbeleid

 In Regels, Vereniging

Het Bestuur van Storks heeft op 17 mei zowel de sponsormogelijkheden als het uniformbeleid van Storks opnieuw vastgesteld. In de afgelopen jaren is een aantal afwijkingen ontstaan op het standaard Storks uniform. Met dit besluit wordt opnieuw bevestigd hoe spelers van Storks er tijdens wedstrijden uit horen te zien. Om tegemoet te komen aan teams die op dit moment in afwijkende kleding spelen is er sprake van een overgangsregeling tot en met seizoen 2017. Daarna zal worden toegezien op de naleving. Vanzelfsprekend kan de vereniging tussentijds, tijdens een ALV, besluiten om uniform of beeldmerk aan te passen. De sponsormogelijkheden zijn vastgelegd in een sponsormenukaart. Deze worden nader uitgewerkt en zijn op te vragen bij het Bestuur.

Uniformbeleid
Het voorgeschreven uniform dient te worden gedragen tijdens alle wedstrijden als Storks team. Het is zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur van Storks niet toegestaan af te wijken van en/of sponsoruitingen te plaatsen op het voorgeschreven uniform. Dit geldt ook voor overige uniforme teamkleding zoals jassen, windbreakers, hoodies, batting practice shirts, tassen etc. Afwijkingen zijn niet toegestaan met het oog op de gewenste uniforme uitstraling als vereniging én langlopende contractuele verplichtingen met leverancier SSK.  Het wijzigen van het beeldmerk van Storks is uitsluitend voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.

Het voorgeschreven wedstrijdtenue bestaat uit:

 • Storks cap

  Storks cap met brush Scrip S

  Pet
  een zwarte cap met witte ‘S’ (font Brush Script). Eventueel met voornaam (alleen jeugd) of paknummer van de speler aan de linkerkant. Dames kunnen ook een zwarte visor (zonneklep) of haarband dragen.

 

 

 

 

 • Shirt
  Storks shirt (rechts optioneel voor selectieteams, links voor alle teams)

  Storks shirt (rechts optioneel voor selectieteams, links voor alle teams)

  een bordeauxrood SSK-overshirt met witte belettering ‘Storks’ (font Brush Script) op de borst. Het is aan aangewezen selectieteams toegestaan om een bordeauxrood SSK-overshirt met grijze accenten te gebruiken als alle leden van het team zich in deze wijziging kunnen vinden. Teams kunnen zelf bepalen of zij spelen met nummers op achter- en/of voorzijde van het shirt (SSK-nummertype Pro Block).

 • Ondershirt
  een zwart ondershirt met korte of lange mouwen
 • Broek
  Een grijze broek.
 • Riem
  Een zwarte riem (indien van toepassing).
 • ScreenShot001Kousen
  volledig zwarte kousen, witte kousen met zwarte stirrups (overkousen) of 2-in-1 zwart witte ‘stirrup
  socks’.

 

 

 

Het doorschuiven van kleding met sponsoraanduiding naar andere teams is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur.

Overgangsbeleid
Teams die in het seizoen 2016 met afwijkende uniformen speelden dienen zich m.i.v. het seizoen 2018 aan bovenstaand beleid te conformeren.

Sponsoruitingen op uniform
Sponsoruitingen op wedstrijd en andere kleding en materialen van teams is alleen toegestaan wanneer sprake is van een door het bestuur ondertekende sponsorovereenkomst. Alleen aangewezen selectieteams (1e teams senioren en jeugdteams in de ‘A-lijn’) mogen gebruik maken van borst- of rug shirtsponsoring

Shirtsponsoring met uiting op het uniform is mogelijk door vermelding van naam en/of logo op de rechtermouw van maximaal 20 cm2. Shirtsponsoring op rug of borst bedraagt maximaal 600 cm2 en mag niet ten koste gaan van rugnummer, herkenbaarheid van de kleur van het shirt of het verenigingsbeeldmerk. Voor sponsoring op andere teamkleding die niet tijdens de wedstrijd wordt gedragen (jassen, BP shirts, caps, etc.) en materialen (tassen) worden separate afspraken gemaakt tussen bestuur en sponsor.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search