Hogere toiletproblematiek opgelost!

 In Jeugd, Vereniging

Een sanitair weetje

Veel mensen denken dat de ouders van het honkbal-aspiranten 1 team over uitsluitend domme en banale zaken praten. Slechts voor de helft is dat waar. Het mannelijke deel van de aanhang voert namelijk vaak hele interessante gesprekken, waarbij zij diepgaande natuurkundige wetenswaardigheden delen met elkaar.

Zo ook dit keer. Hun scherpe kijk op zaken, zorgt ervoor dat vrij triviale dingen aan elkaar voorgelegd worden. Door de brede interesse én intelligentie van de mannelijke groepsleden, is er altijd wel iemand die de oplossing van soms moeilijke vraagstukken, dichter naar een oplossing weet te brengen. Daarna wordt met vereende intelligentie, het probleem hardhandig getackeld.

Zo ook dit keer in Oosterhout. Op bezoek bij Twins, de nummer één van de aspiranten 1 competitie, kwam de vraag naar voren hoe het kon, dat er bij sommige urinoirs, automatisch wordt doorgetrokken als men klaar is. Natuurlijk weten wij allemaal, dat dit komt door een infra-rood oog op de knop. (voor de dames, zie foto, red.) Maar de hamvraag, of voor de vegetariërs onder ons, de kaasvraag is: “Waar komt deze elektriciteit vandaan?” Kijk, en dat zijn dus dingen waar iedereen, behalve de mannen van de aspiranten-jongens natuurlijk, aan voorbij gaat. Gelukkig hebben wij Roland Leijendekker (vader Ryan, red.) bij onze herenclub. Hij wist te vertellen dat er een elektrisch koperdraadje naar de knop liep om dit infra-rode oog, met het doorspoelmechanisme, te voeden. Het probleem leek opgelost. Maar bij het ledigen der blaas, viel het Gerard Kester (vader Thor, red.) op, dat er bij alle drie van de Oosterhoutse urinoirs geen draadje liep. Dit moest natuurlijk onderzocht worden. Bart Bruinhout (vader Sander én veldmaarschalk van Storks, dus hij weet wel wat, red.) dacht dat het mogelijk interglaciaal in gestraald werd. Marco Zuiderwijk (vader Noah, rijdt motor, dus is technisch. red.) dacht dat het trans-lumbiair werd doorgeschakeld terwijl Dennis de Graef (vader Timo. red.) het idee had dat er hele kleine mensjes snel doortrokken als men zich omdraaide. Wij geloofden dat niet, want dat is nooit zwart op wit bewezen. En wat dacht Bas Wiedeman? (vader Luc.red) Bas dacht dat de wedstrijd bij Storks was.

Nadat wij achter Roland aan, op de plaats waar het urineren meestal plaats vindt, onderzoek hebben verricht, zijn wij tot de slotconclusie gekomen dat er hier hoogstwaarschijnlijk sprake was van een mobiele accu. Ook wel in jargon een batterij genoemd. Dat kan niet, hoor ik zeggen? Dat klopt ten dele. Niet met een gewone AA batterij, maar wel met een Nikkel Cadmium batterij! De volgende keer is het, met deze kennis in het achterhoofd, dus wel een stuk prettiger urineren lijkt mij. Zeker als man. En mogelijk dat in de verre toekomst, dit technische hoogstandje bij de dames ook doorontwikkeld gaat worden. De tijd zal het leren.

Ik hoop, dat door dit korte stukje, er nu met wat meer respect wordt gekeken naar de, inderdaad, soms wat luidruchtige, mannelijke aanhang van de 1e klas aspiranten. En dat er niet meer zo lacherig over gedaan wordt. Want het is wel deze groep, die het soms toch al zo gecompliceerde leven, wat begrijpelijker maakt.

Dank u.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search