Veldgebruik bij vorst en sneeuw

De Gemeente staat ons in het voorseizoen onder de volgende condities wel of niet van de velden gebruik te maken. Neem bij twijfel contact op met consul Bart Bruinhout.

Voor het bespelen van natuurgrasvelden gelden de volgende regels:
 1. Berijpte velden (wit uitgeslagen velden)
  Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld niet toegestaan (bespeling leidt direct tot grassterfte).
 2. Besneeuwde velden
  Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling gewoon mogelijk. Bespeling heeft echter wel tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na afloop van de vorstperiode.
 3. Bevroren velden
  Wanneer de velden zijn bevroren dan is bespeling van het veld mogelijk.
  Wel willen wij u er op wijzen dat door bespeling van dergelijke velden er grassterfte plaatsvindt met als gevolg het verdwijnen van de grasmat. Dit kan later in het seizoen leiden tot meer afkeuringen. Door de afwezigheid van de grasmat zal er namelijk eerder verzadiging van vocht optreden (de toplaag wordt eerder en blijft ook veel langer nat).
  Bij een langdurige aanhoudende vorstperiode kan als gevolg van uitdroging aanzienlijke schade aan de grasmat ontstaan wat voor de gemeente Den Haag aanleiding kan zijn tot het instellen van een bespelingverbod. Wanneer een vorstperiode aanhoudt wordt u per brief geïnformeerd over een dergelijk bespelingverbod.
 4. Beijzelde velden
  Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld niet toegestaan. Betreding leidt namelijk direct tot grassterfte.
 5. Opdooi velden
  Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld niet toegestaan. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door de vorstlaag wordt de grasmat instabiel en kan er bij betreding grote schade worden toegebracht. Dit bespelingsverbod geldt totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en vrijgegeven wordt door de afdeling Sportparken van de gemeente Den Haag.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search