Publiek welkom bij Hoofdklasse-wedstrijden in pilotperiode

 In Uncategorized

De Hoofdklasse-verenigingen en de KNBSB zijn verheugd te kunnen aankondigen dat in de periode 20 tot en met 30 mei 2021 publiek welkom is bij competitiewedstrijden in de Honkbal Hoofdklasse en de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF, de verenigingen en de KNBSB.

Algemeen Directeur Stefaan Eskes: “Onze nauwe contacten en ons lobbywerk bij VWS en NOC*NSF hebben geresulteerd in deze prachtige kans om, weliswaar in een beperkte periode, publiek toe te laten bij wedstrijden in beide Hoofdklassen. Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn. Het biedt de mogelijkheid onze vaste schare aan toeschouwers eindelijk weer eens live van honkbal en softbal te kunnen laten genieten. Maar het biedt ook de gelegenheid andere sportliefhebbers naar onze accommodaties te trekken.”

Pilots ‘Testen voor toegang’

In april 2021 zijn in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met ‘Testen voor toegang’ gehouden. Bezoekers kregen toegang tot evenementen en activiteiten door een negatief corona testbewijs te laten zien. Deze pilots krijgen in de tweede helft van mei 2021 een vervolg en onze Hoofdklasse-wedstrijden zijn daar onderdeel van.

Honkbal Hoofdklasse

Voor de Honkbal Hoofdklasse betekent het dat publiek welkom is bij de competitiewedstrijden die (uitsluitend) worden gespeeld op:

Donderdag 20 mei
Zaterdag 22 mei
Zondag 23 mei
Donderdag 27 mei
Zaterdag 29 mei
Zondag 30 mei
Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse

Voor de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse betekent het dat publiek welkom is bij de competitiewedstrijden die (uitsluitend) worden gespeeld op:

Zaterdag 22 mei
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)
Zaterdag 29 mei
Vooraf aanmelden en testbewijs verplicht

Het aantal toeschouwers dat per accommodatie kan worden toegelaten is vanwege de coronamaatregelen gelimiteerd. Om toegang te krijgen moet u de stappen voor ‘Testen voor toegang’ nemen. Die stappen zijn in het kort:

Vooraf aanmelden/kaartje kopen
U meldt zich vooraf aan bij de KNBSB of het ticketsysteem van de vereniging. Meer informatie over het aanmelden wordt maandag 17 mei 2021 op de sites van de KNBSB en de verenigingen gepubliceerd. Pas vanaf die datum kunt u zich daadwerkelijk aanmelden voor uw bezoek aan een wedstrijd.
Testafspraak maken
Daarna maakt u een gratis testafspraak via testenvoortoegang.nl.
Testuitslag omzetten in testbewijs
Heeft u een negatieve testuitslag ontvangen? Dan kunt u uw uitslag omzetten in een testbewijs in de CoronaCheck-app.
Bekijk de complete uitleg over ‘Testen voor toegang’.

Verschil tussen pilots en fieldlabs

Naast deze pilots met testen voor toegang organiseert de overheid samen met bedrijven ook fieldlabs. Dat zijn gecontroleerde experimenten om te onderzoeken hoe een evenement veilig en verantwoord meer publiek kan ontvangen. Bij de fieldlabs wordt het gedrag van bezoekers en deelnemers onderzocht. En hoeven zij sommige coronamaatregelen niet te volgen. Bij de pilots ‘Testen voor toegang’ gaat het alleen om de sneltest en het bijbehorende negatieve testbewijs. Bij een bezoek aan een honkbal- of softbalwedstrijd moet u zich dus wel aan de geldende coronamaatregelen houden, onder andere 1,5 meter afstand houden.

Tot slot

We hopen dat de overige honkbal- en softbalcompetities binnen afzienbare tijd ook weer kunnen worden opgestart en staan daarvoor voortdurend in contact met de overheid, NOC*NSF en collega-sportbonden. Klik hier voor het actuele nieuws over de start van de overige honkbal- en softbalcompetities.

Disclaimer: Maandag 17 mei 2021 gaat de lijst met pilot evenementen in mei voor ‘Testen voor toegang’ online. Voor deze datum is gekozen, omdat het portaal waar mensen hun testafspraak in kunnen boeken (www.testenvoortoegang.nl), vanaf maandag 17 mei pas beschikbaar is.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search