Gevolgen coronavirus voor Storks!

 In Vereniging

Beste leden,

Hoewel er signalen zijn dat het beter gaat, lijkt het einde van de huidige coronavirus maatregelen nog niet in zicht. De verwachting is, dat de afgekondigde maatregelen van de regering nog geruime tijd van kracht blijven. Voor onze vereniging betekent dit, dat er voorlopig nog geen trainingen en/of andere bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Ook de competitie ligt tot nadere informatie stil.

Zoals iedereen weet, zijn de maatregelen genomen om de gezondheid van mensen zoveel mogelijk de waarborgen. Hier staan wij als vereniging volledig achter. Echter hebben de maatregelen voor veel bedrijven, verenigingen en mensen ook financiële consequenties, zo ook voor Storks! Het bestuur is inmiddels in overleg met de gemeente Den Haag en de KNBSB over hoe wij deze situatie kunnen overbruggen. De huur van de velden en de hallen gaan in principe door maar er wordt door de gemeente besproken of er bijvoorbeeld een ruimere betaaltermijn kan worden gehanteerd. Ook de bond is naarstig op zoek naar oplossingen om de verenigingen eventueel financieel tegemoet te komen.

Hoewel deze onderhandelingen lopen is de financiële situatie van Storks penibel, bijvoorbeeld omdat er geen kantine inkomsten zijn. Om de financiële situatie niet te laten escaleren hebben wij het dringende verzoek om, mocht je dat nog niet gedaan hebben, de contributie zsm over te maken. Uiterlijk komende week starten ook de incasso’s. Daarnaast houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en bewaken wij de balans tussen jullie bijdage (bijvoorbeeld contributie of sponsorgelden) en wat jullie hiervoor terug krijgen (denk aan trainingen, wedstrijden, exposure). Dit kan betekenen dat een gedeeltelijke restitutie van contributie tot de mogelijkheden behoort indien het functioneren van Storks langdurig wordt gehinderd. Uiteraard zou zo’n maatregel verregaande gevolgen voor de financiële situatie van Storks hebben. Wij hopen dus ook dat de activiteiten van Storks en de competities weer snel kunnen worden gestart!

Wij hopen op uw medewerking en wensen u alle gezondheid toe.

 

Namens het bestuur

Ronald van Wijk

Voorzitter

Recent Posts

Start typing and press Enter to search