Toegang Kijkduinpark

 In Regels, Vereniging

Bestuursmededeling
Afgelopen weekend trof onze terreinconsul het toegangshek tot ons Kijkduinpark zowel op zaterdag- als op zondagmorgen open aan! Op zaterdag stond bovendien het materiaalhok open. Het bestuur is onthutst en ontstemd dat dit is gebeurd. Dit jaar is het hek eerder niet (goed) afgesloten geweest. Zoals bekend zijn we toen met vandalisme en diefstal geconfronteerd. Schade leidt rechtstreeks tot tekorten op onze begroting.

Wij verwachten van onze leden dat zij als ‘goed huisvader’ met de spullen en het terrein van Storks om gaan. Het is immers van ons allemaal. Dat betekent dat we van de laatste die vertrekt nadrukkelijk verwachten dat hij of zij zich verzekert dat het clubhuis, het materiaalhok en het terrein zorgvuldig zijn afgesloten. Voor het afsluiten van het hek is geen sleutel nodig. De bardienst draagt formeel die verantwoordelijkheid. Dit is opgenomen in de instructie voor de sluitende bardienst.

Degene(n) die verantwoordelijk zijn voor het open laten van het hek kunnen een officiële waarschuwing tegemoet zien. Het bestuur is genoodzaakt om vanaf nu, namens de vereniging, disciplinaire maatregelen te nemen tegen leden die toch nog verzuimen zich als ‘goed huisvader’ te gedragen en behoudt zich het recht voor hen voor eventuele schade aansprakelijk te stellen. Wij hopen dat dat niet nodig zal zijn.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search