Base_1920-500
Vacatures
Voor alle onderstaande vacatures geldt: wij maken graag een persoonlijke afspraak om de vacature toe te lichten en te bespreken op welke ondersteuning je mag rekenen.
Secretaris
De secretaris is de zogeheten spin in het web die samen met de penningmeester en de voorzitter het dagelijks bestuur vormt. Hij of zij bereidt, samen met de voorzitter, de vergaderingen voor en beheert de actielijst. Daarnaast beheert de secretaris de overschrijvingen van en naar andere verenigingen. Ook verzekeringen behoren tot de portefeuille van de secretaris. Naast een vlotte pen is het van belang dat je je thuis voelt in de wereld van de ‘kleine lettertjes’. Het bestuur van Storks is collegiaal. Besluiten worden bijna altijd in gezamenlijkheid genomen.
Lid Commissie van Beroep
De commissie van beroep komt alleen bijeen als leden beroep aantekeningen tegen een beslissing van het Bestuur. Zij brengt dan advies uit aan het Bestuur. De 3 leden hebben bij voorkeur enige juridische affiniteit. De commissie telt op dit moment 2 leden. De inspanning is zeer beperkt. In de afgelopen jaren is de commissie niet in actie gekomen.
Vrijwilligerscoördinator
De vrijwilligerscoördinator inventariseert de benodigde taken en diensten in de vereniging en zet, samen met de planners van de verschillende roosters, diensten uit via de vrijwilligersmodule in Sportlink. Daarnaast besteedt de coördinator, samen met het bestuurslid Algemene Zaken, zowel planmatig als bij behoefte aandacht aan de tevredenheid en het functioneren van vrijwilligers. Om de functie op te starten schatten wij in dat in het begin 4 uur per week noodzakelijk is. Daarna is dat ca. 1-2 uur per week. Meer informatie bij Aat Nijs.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie zoekt zowel commerciële als operationele ondersteuning. Er is inmiddels sponsorbeleid, een sponsormenukaart en een uitgebreid sponsornetwerk. Heb je een vlotte babbel? Of wil je je commercieel talent als vrijwilliger ontwikkelen? Dan is dit je kans om te laten zien of jij sponsors aan Storks kunt binden. Wanneer er nieuwe sponsors gevonden worden is het belangrijk dat we afspraken nakomen: contracten moeten worden opgemaakt, sponsordoeken besteld, de webmaster geïnformeerd, etc. etc. Daarvoor zoeken we een nauwkeurige duizendpoot. Het kost je ongeveer 4 tot 12 uur per maand. Meer informatie via Freek Dekker.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en bemiddelt bij klachten of problemen. Het bestuur wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd. De functie vertrouwenspersoon kost gemiddeld 1 uur per week. Informatie via Aat Nijs.
‘Hoofdredacteur’ en verslaggevers
Storks hecht aan een professionele uitstraling. Nieuwsbrief en website zijn up to date. We hebben een actief PR beleid en een dynamische uitstraling en interessante content via social media. Een aantal mensen is al betrokken. We zoeken nog een coördinator en leveranciers van informatie (artikelen, foto’s, etc.). Inspanning vooral gedurende het seizoen: ca. 2 uur per week. Meer informatie? Vraag het Freek Dekker
Organisator van cursussen
Vooral in de winter willen we zowel leden als ouders graag instructie bieden. Denk aan scheidsrechterstrainingen, scorercursussen, (sport)EHBO, etc. Voor de meeste cursussen zijn trainers bekend. De activiteiten moeten echter worden gepland en oproepen tot deelname moeten worden verstuurd of op de website geplaatst. Voor de cursusorganisatie denken we aan gemiddeld zo’n 2 uur per week. Informatie over deze vacature heeft Aat Nijs.
Webmaster
Storks heeft een professionele website. We zoeken een beheerder. Programmeren hoeft niet. WordPress en Jupiter (met Visual Composer) vormen de basis. Je zorgt dat de website up to date blijft en doet kleine en soms wat grotere aanpassingen. Je stelt in wie er toegang krijgt om content te plaatsen. Teams die een eigen subdomein site willen help je bij het opstarten. Je hoeft zelf geen content te plaatsen. Info: Freek Dekker
Trainers, coaches en technisch kader (beleid)
Heb je affiniteit met honk- en/of softbal? Zelf gespeeld? We zijn altijd op zoek naar coaches en trainers voor verschillende teams. Op dit moment zoekt we trainers en coaches voor jeugd  (Honkbal Aspiranten, Softbal Pupillen). Dit is ook een leuke kans voor de wat oudere jeugd! Wanneer je nog niet zeker weet of je een team kunt helpen, komen we graag in gesprek. Of we proberen het, onder leiding van een ervaren coach, een tijdje uit. Voor de jeugd zijn Playbooks beschikbaar met standaard, ontwikkelingsgericht trainingsmateriaal.

Heb je ervaring als trainer of coach? Of gewoon veel inzicht in de ontwikkeling van spelers en teams? We zoeken naar leden voor onze Technische Commissies Honkbal en Softbal. Zij ontwikkelen en controleren het speltechnische beleid binnen Storks.

Toernooien en evenementen
Toernooien en evenementen zijn voor Storks van groot belang. Zowel voor de gezelligheid, als voor onze financiële gezondheid. Ieder team draagt daar met een eigen toernooi aan bij. Het organiseren van toernooien is met vele handen licht werk. De toernooicommissie beschikt over een gedetailleerd draaiboek. Daar bovenop mag je er zelf van alles bij verzinnen. Je kunt denken aan je eigen toernooisponsor (i.o.m. bestuur), een loterij, een BBQ. Voor elk toernooi is een beperkt prijzenbudget.

Start typing and press Enter to search