rolodex
Lidmaatschap

Lid worden bij Storks kan alleen geschieden d.m.v het inschrijfformulier. De technische commissies van Storks bepaalt jaarlijks in welk team het lid zal gaan spelen.

screenshot001Een (potentieel) lid kan altijd 3 maal kosteloos meetrainen, en dient daarna een beslissing te nemen. Het bestuur van Storks behoudt zich het recht voor een lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Een contributiejaar loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

Lid worden bij Storks kan alleen als men, naast taken in en rond het eigen team,  vrijwilligerstaken voor de vereniging uitvoert. Deze taken bestaan tenminste uit 16 uur per jaar scheidsrechters- en bardiensten.

Storks verplicht zich gedurende het veldseizoen (maart – oktober) aan alle leden tot het aanbieden van minimaal 1 training in de week, en spelen in de competitie indien het lid zich hiervoor opgeeft.

Betaling van de contributie vindt plaats in twee gelijke termijnen: 50% moet betaald zijn vóór 1 maart en de overige 50% moet betaald zijn vóór 1 mei van het desbetreffende contributiejaar. De penningmeester brengt de leden tijdig per mail op de hoogte van hun contributieverplichting. Bij niet tijdige betaling na een eerste herinnering wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling wordt het speel- en trainingsrecht opgeschort. Indien betaling nog langer uitblijft, dan zal betreffend lidnummer bij de bond worden geschrapt en wordt het lid aangemerkt als wanbetaler waardoor hij of zij, zelfs na beëindiging van het Storks lidmaatschap, van de Nederlandse competitie wordt uitgesloten. Tevens wordt na 1 juli in het clubhuis de naam op een lijst met wanbetalers geplaatst totdat aan de contributieverplichting is voldaan.

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen d.m.v. een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie en dient voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen verstuurd te zijn. De ledenadministratie bevestigt dan de opzegging. Opzeggingen via de coach worden niet beschouwd als opzegging. Opzeggingen na 1 december worden niet gehonoreerd. De contributieverplichting blijft dan bestaan.

4989f97a-3cea-4d88-b35b-186a79ecf37f_logo ooievaar handiger dan je denktBen je in bezit van Ooievaarspas? Maak een afspraak met de penningmeester. De pas moet jaarlijks op Storks worden getoond en wordt, ten behoeve van declaratie bij de Gemeente, gescand.

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de leeftijd op peildatum 31 december 2016 en niet door het team waarin men speelt.

Het bankrekeningnummer van Storks is IBAN NL75INGB0000172397

 

Start typing and press Enter to search